Englishmalayalam.com - the largest and most trusted free online english to malayalam dictionary.Home  Blog  About  Terms  Contact Us  

A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
Enter Word

New Definitions
<<    Browsing page 2 of 18    >>
lag thadavupulli ...
lag thadavupulli ...
lagoon kayal ...
lainferous dharalam romamulla ...
lair malam, bilam ...
laissez-aller aniyanthritha swathanthriyam ...
laissez-faire goverment vyakthipravarthanangalil oru vidhathilum edapedathirikkal ...
laity sadaranajanagal ...
lake thadakam ...
lakh laksham ...
lama thibhathile bhudhamathaguru ...
lamb aattinkutti ...
lambent chanjalamaya ...
lame mudandhulla ...
lament karayuka, vilapikkuka ...
lamina padalam ...
lamp vilakku, deepam ...
lampoon parihasyakruthi ...
lance kundham, vel ...
lancet sasthrakriyakulla kathi ...
land nilam, mannu, kara ...
landscape ottanottathil kanunna prakruthi drisyangal ...
lane edungiyapatha ...
language  bhasha, sambhashanareethi ...
languid thalarnna, ...
<<    Browsing page 2 of 18    >>