Englishmalayalam.com - the largest and most trusted free online english to malayalam dictionary.Home  Blog  About  Terms  Contact Us  

A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
Enter Word

New Definitions
<<    Browsing page 2 of 19    >>
oblation bali ...
oblation bali ...
obleaginous mezhukula ...
obligation kadappadu, niyamabadhyatha ...
oblige kadamappeduthuka, upakaram cheyyuka ...
oblique charinja ...
obliterate thudachu mattuka ...
obliterate thudachumatuka ...
oblivion maravi ...
oblong dheerghachathuramaya ...
obloquy ninna ...
obloquy ninna ...
oblsequious sevakabhavamulla ...
obnoxious nindhyamaya ...
obscene asabhyamaya ...
obscure maranju kidakkunna, ...
obsequies shavasamskkarakriyakal ...
observance anushttanam, aacharanam ...
observation avalokanam, abhipraya prakadanam ...
observatory nakshathra banglavu ...
obsess shalyapeduthuka, ozhiyabadhayakuka ...
obsolete pracharalupthamaya ...
obstacle thadasam, prathibandham ...
obstetric prasavachikilasaparamaya ...
obstinate dhurvashiyulla, markkadamushttiyulla ...
<<    Browsing page 2 of 19    >>